Hygienrutin no.7

Nya infektioner, ett hot i tandvården?  Virus och bakterier  Multiresistens  Antibiotika användning och profylax  Epidemier och Pandemier  Globalisering  Zoonoser och klimatförändringar  Resemedicin, medicinsk turism


Klinikrutiner
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square