Hygienrutin no.3

Klädrutiner: Skyddskläder* Plastförkläde ska användas vid arbete som innebär direktkontakt med patient – Vid undersökning – Vid behandling – Mellan behandlingar. Vid hantering av orena instrument och avfall Plastförklädet är en engångsartikel och kastas i behandlingsrummet *SOSFS 2007:19 (


Klinikrutiner