Hygienrutin no 8

Överlevnad på torra ytor  Bakterier – E coli 1,5 tim – 16 mån – Enterokocker 5 dagar – 4 mån – Clostridium difficile 6 tim – 4 vecka  Virus – Hepatit B > 1 vecka – HIV > 1 vecka – Influensa virus 1 - 2 dagar – ”Vinterkräksjukan” 8 tim – 7 dagar  Svamp – Candida albicans 1 – 120 dagar


Klinikrutiner