Hygienrutin no 5

Alla patienter kan vara bärare av smitta  Saliv och blod från alla patienter kan innehålla smitta.  Patient med känd blodsmitta kräver inga extra smittskyddsåtgärder under eller efter tandbehandling  Basala hygienrutiner ska följas vid all patientbehandling


Klinikrutiner
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se