Hygienrutin no 5

Alla patienter kan vara bärare av smitta  Saliv och blod från alla patienter kan innehålla smitta.  Patient med känd blodsmitta kräver inga extra smittskyddsåtgärder under eller efter tandbehandling  Basala hygienrutiner ska följas vid all patientbehandling


Klinikrutiner