Hygienrutin no 4

Arbete med röntgensensor Plastskydd ska alltid användas vid bildtagning med intraoral röntgensensor – Vid alla typer av undersökningar Före och efter plastskydd av sensorn på en patient ska den torkas med ytdesinfektionsmedel


Klinikrutiner