Hygienrutin no. 2

Basala hygienrutiner Handskar* Handskar ska användas vid arbete som innebär kontakt med kroppsvätskor – Vid undersökning – Vid behandling – Mellan behandlingar - vid hantering av orena instrument och avfall Före och efter handskar används handdesinfektion Viss assistans kan utföras utan handskar – T ex vid arbete med vakuumsug och handräckning av instrument som inte är blodiga *SOSFS 2007:19


Klinikrutiner