May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Hygienrutin no.7

August 17, 2017

Nya infektioner, ett hot i 
tandvården?
 Virus och bakterier
 Multiresistens
 Antibiotika användning och profylax
 Epidemier och Pandemier
 Globalisering
 Zoonoser och klimatförändringar
 Resemedicin, medicinsk turism

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se