May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Hygienrutin no 9

August 17, 2017

Smittvägar I
 Direkt kontaktsmitta
– Infekterad person frisk person
(utan mellanled)
– Herpes simplex typ 1 & 2
– Meningokockinfektion (hjärnhinneinflammation)

 

Smittvägar II
 Indirekt kontaktsmitta
– Infekterad person kläder, händer eller föremål annan 
person
– Calicivirus (”vinterkräksjukan”)
– Respiratory syncytial virus (RSV)
– Staphylococcus aureus (MRSA)
– Grupp A streptokocker (halsfluss, svinkoppor, rosfeber mm)

 

Smittvägar III
 Droppsmitta
– Hosta, nysning, kräkning, diarréer
– ”Armlängds avstånd”
– Influensa
– Kikhosta
– Tuberkulos

 

Smittvägar IV
 Luftburen smitta (aerosol smitta)
– Från luftvägarna
– Från huden (1000 – 8000 bakteriebärande partiklar per
minut)
– Vattkoppor/bältros
– TBC
– Influensa
– Legionella
– Svamp

 

Smittvägar V
 Inokulationssmitta eller blodsmitta
– Blod blod eller slemhinna
– Hepatit B
– Hepatit C
– HIV

 

 

Smittvägarna i vården
 Vanligast
– kontaktsmitta via händer
 Störst smittrisk
– direkt kontaktsmitta från infekterat sår 
 Störst betydelse
– indirekt via förorenade händer
 Näst mest betydelsefull via kläder

 

 

Förebyggande rutiner
 Tillämpa alltid Basala hygienrutiner
– använd plastförkläde, handskar och visir vid risk för 
stänk av blod och/eller saliv
– instrument som kommit i kontakt med blod ska rengöras 
och desinfekteras så snart som möjligt
• spola av med kallt vatten inne på behandlingsrummet

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se