May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Hygienrutin no 5

August 17, 2017

Alla patienter kan vara bärare av smitta
 Saliv och blod från alla patienter kan innehålla 
smitta.
 Patient med känd blodsmitta kräver inga extra 
smittskyddsåtgärder under eller efter tandbehandling
 Basala hygienrutiner ska följas vid all 
patientbehandling

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se