May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Hygienrutin no. 2

August 17, 2017

Basala hygienrutiner Handskar*
Handskar ska användas vid arbete som innebär 
kontakt med kroppsvätskor – Vid undersökning – Vid behandling – Mellan behandlingar - vid hantering av orena instrument och avfall
Före och efter handskar används 
handdesinfektion
Viss assistans kan utföras utan handskar – T ex vid arbete med vakuumsug och handräckning av instrument som inte är blodiga
*SOSFS 2007:19

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se