Delegering 4 , uppgift 3 , Irada Rzeyeva

Arbetskläder

Irada Rzeyva har ansvar för att arbetskläder i kliniken skall tvättas dagligen och skall vara rena. Det finns tvättmaskin i kliniken. Det finns tvättmedel .

Irada Rezeyva har informerats om dessa punkter: 1- Arbetskläder ska endast användas inom arbetsplatsen. 2- Kläderna ska vara kortärmade vid patientnära arbete. Patientnära arbete innebär all undersökning och behandling av patient. 3- Om man lämnar kliniken iförd arbetskläder används skyddsrock. 4- Arbetskläderna byts dagligen och alltid om de förorenats av kroppsvätskor eller blivit blöta. 5- Smutstvätt läggs av Irada Rezeyva direkt i tvättsäckar. 6- Smutstvätt ska under förvaringen på kliniken samlas på ett ställe. 7- Transport av rena arbetskläder till annan klinik ska ske i ren plastpåse och hänga kvar i lämpligt skåp till nästa gång om de ej är färdiga för tvätt. Ska de tvättas så slängs transportplastpåsen efter det att tvätten lagts i insamlingssäck för vidarebefordran till tvätt. 8- Om arbetskläder mot förmodan inte tvättas på certifierad tvättinrättning, ska dessa tvättas i program som håller 60 grader i minst 10 minuter. 9- Arbetskläder får aldrig tas med hem och tvättas med den personliga tvätten.

Beväring Tandvård AB

Signatur

Och

Irada Rezeyva

Signatur


Klinikrutiner