Delegering 2 , uppgift 1, Irada Rezeyva

Uppgift 1

Irada Rezeyva som är anställd i Kliniken , Beväring Tandvård AB är ansvarig för att en gång varje månad i slutet av varje månad kontrollera alla dentala material och engångsmaterial och förbrukningsmaterial och kontorsmaterial på följande sätt:

1- Irada Rezeyva skall dokumentera lot nummer och slutdatum på alla dentala material och engångsmaterial och förbrukningsmaterial och kontorsmaterial.

2- Irada Rezeyva skall i slutet av varje månad sortera och ta bort de dentala material vilka datumet har gått ut.

3- Irada Rezeyva skall dokumentera varje månad vilka dentala material och engångsmaterial och förbrukningsmaterial och kontorsmaterial som skall beställas.

Mellan

Beväring Tandvård AB

Och

Irada Rezeyva

Datum 20170101


Klinikrutiner