Delegering 1, arbetsuppgifter av Irada Rezeyva

Irada Rezeyva är anställd i vår klinik och har 10 arbetsuppgifter som har delegeras till henne och hon har gjort dessa uppgifter i två år.

Hennes arbetsuppgifter har med hygien av kliniken att göra.

Jag har delat up hennes uppgifter och jag kommer att beskriva dessa i kommande inlägg.

Det är förstås klart att alla anställda har gått igenom uppgifterna och om Irada Rezeyva är sjuk så kommer andra att hjälpa till och uppfylla arbetsuppgifterna.


Klinikrutiner
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square