Delegering 1, arbetsuppgifter av Irada Rezeyva

Irada Rezeyva är anställd i vår klinik och har 10 arbetsuppgifter som har delegeras till henne och hon har gjort dessa uppgifter i två år.

Hennes arbetsuppgifter har med hygien av kliniken att göra.

Jag har delat up hennes uppgifter och jag kommer att beskriva dessa i kommande inlägg.

Det är förstås klart att alla anställda har gått igenom uppgifterna och om Irada Rezeyva är sjuk så kommer andra att hjälpa till och uppfylla arbetsuppgifterna.


Klinikrutiner