Akut Situation


AKUT SITUATION

Symptom Gör!

Anafylax/Chock: Klåda, rodnad och svullnad av läppar, ansikte/hals/svalg, obehagskänsla, tryck över bröstet, kallsvettning Stridor (pip i luftrören) Andnöd eller astmasymptom -Ge Betapred 0,5mg vattenlöslig (10st för vuxna och 6tab för barn under 6år) -Larma 112! -Lämna ej ensam! Ligg ner ben högt Om andningspåverkan ge adrenalinpenna (Emerade) 500 mikrogram >12 år 300 mikrogram 6 till 12 år 150 mikrogram för >6 år Medvetslösperson Har puls andning? JA: lägg i stabilt sidoläge, Larma 112!

Nej: HLR! och Larma 112! Stopp i luftstrupe pga främmande kropp - Heimlichmanöver på vuxna - Barn läggs över knä och bankas i ryggen Diabetiker: orolig, sluddrigt tal, nedsatt medventenhetsgrad Ge druvsocker i vätska alt. sockerinehållande läsk eller outspädd saft Larma 112!

Dessa rutiner är antagna 2016-09-29 och genomgångna med samtliga anställda.


Klinikrutiner