May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Delegering 2 , uppgift 1, Irada Rezeyva

August 14, 2017

Uppgift 1 

 

Irada Rezeyva som är anställd i Kliniken , Beväring Tandvård AB  är ansvarig för att en gång varje månad  i slutet av varje månad  kontrollera alla dentala material och engångsmaterial och förbrukningsmaterial och kontorsmaterial på följande sätt: 

 

1-  Irada Rezeyva skall dokumentera  lot nummer  och slutdatum på alla dentala material och engångsmaterial och förbrukningsmaterial och kontorsmaterial.

2- Irada Rezeyva skall i slutet av varje månad  sortera och ta bort de dentala  material vilka datumet har gått ut. 

3- Irada Rezeyva skall dokumentera varje månad vilka dentala material och engångsmaterial och förbrukningsmaterial och kontorsmaterial som skall beställas.

 

 

Mellan 

Beväring Tandvård AB 

 

Och 

 

Irada Rezeyva 

 

 

Datum 20170101

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se