May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Akut Situation

August 14, 2017

 

AKUT SITUATION

        Symptom                    Gör!

Anafylax/Chock:
Klåda, rodnad och svullnad av läppar, ansikte/hals/svalg, obehagskänsla, tryck över bröstet, kallsvettning
Stridor (pip i luftrören)
Andnöd eller astmasymptom    -Ge Betapred 0,5mg vattenlöslig (10st för vuxna och 6tab för barn under 6år)
-Larma 112!
-Lämna ej ensam! Ligg ner ben högt
Om andningspåverkan ge adrenalinpenna (Emerade)
500 mikrogram >12 år
300 mikrogram 6 till 12 år
150 mikrogram för >6 år
Medvetslösperson
Har puls andning?    JA: lägg i stabilt sidoläge, Larma 112!

Nej: HLR! och Larma 112!
Stopp i luftstrupe pga främmande kropp    - Heimlichmanöver på vuxna
- Barn läggs över knä och bankas i ryggen
Diabetiker:
orolig, sluddrigt tal, nedsatt medventenhetsgrad    Ge druvsocker i vätska alt. sockerinehållande läsk eller outspädd saft
Larma 112!


Dessa rutiner är antagna 2016-09-29 och genomgångna med samtliga anställda.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se