Patientinformation

Beväring Tandvård AB informerar

Dental Material och Maskiner Vi anser att det är viktigt att Ni vet vilka material kliniken använder. Ni har rätt att få veta . Om Ni vill veta vilka dentala material kliniken använder vid behandlingen och vilka maskiner som finns i kliniken, kan Ni titta på klinikens webbsida : www.tkbg.se under rubriken * klinikrutiner. Alternativt kan Ni lämna er elektroniska adress så att Vi kan skicka en lista till er över dental material och maskiner via Email. Vår elektroniska adress är: Fshid891@yahoo.se

Med Vänliga Hälsningar Ansvarig för kliniken: Farshid A Azar


Klinikrutiner