Dental Material och maskiner som kliniken använder no 34

En process. Ett steg.

Tethys H10 Hybrid

Diskdesinfektor och ultraljudstvätt i kombination

En process. Ett steg.

Tethys H10 kombinerar i en specialanpassad process kraften hos vatten, energin i värme och styrkan av ultraljud för att maximera säkerheten, öka processhastigheten och öka användarvänligheten.

Dekontaminering, diskning, desinfektering och torkning allt i en samlad process säkerställer enklare, snabbare och mer effektivt arbetsflöde.

Tethys H10 är den nya hybriddiskdesinfektorn som gör processen för återställning av instrument enklare än någon gång tidigare. Detta innovativa system utför flera av de annars manuella förberedelsestegen inför sterilisering och frigör resurser till annat arbete.

Dekontaminering, diskning, desinfektering och torkning allt i en samlad process säkerställer enklare, snabbare och mer effektivt arbetsflöde.

Tethys H10 är den nya hybriddiskdesinfektorn som gör processen för återställning av instrument enklare än någon gång tidigare. Detta innovativa system utför flera av de annars manuella förberedelsestegen inför sterilisering och frigör resurser till annat arbete.

Kraft, energi och styrka Termisk desinfektering och djupgående ultraljudstvättning i ett enda system

Kombinationen av djupgående ultraljudstvättning och termisk desinfektering ger effektiv rationalisering av återställandet av instrument och annan last. Dessutom garanteras största skydd mot operatören, lastens hantering minimeras. Tethys H10 är certifierad enligt EN ISO 15883-1/2 vilket innebär att den uppfyller standardens krav på homogen rengöring och torkning som tar bort minsta spår av restfukt. I kort så kombinerar Tethys H10 kraften av vatten, energin i värme och styrkan av ultraljud.

Pekskärmsgeneration

Tethys H10 är utrustad med ett kontrollsystem med pekskärm helt i färg och med hög upplösning. Menyerna är lätt att navigera och färgkodade och kan helt anpassas efter egna professionella önskemål. Enkel att starta, välj bara önskat program på skärmen och hela cykeln vill utföras automatiskt.

Allt under kontroll

Med det interna minnet så garanterar Tethys H10 att alla cykler registreras och sparas för senare uppföljning. Alla resultat sparas i pdf-format och kan sparas med ett USB-minne ner för att visas på en PC. Skulle minnet börja fyllas så kommer en notis att visas på skärmen som påminner om att ladda ner den data som finns på minnet. Via USB-porten kan dessutom uppdateringar av Tethys H10:s mjukvara utföras, snabbt och enkelt.

Personligt arbetsflöde

Med Tethys H10 finns möjligheten att skapa egna tvättnings- och desinfekteringscykler. Det går att ställa in temperaturen för tvättning och desinfektering, samt tiderna för de olika faserna, inklusive torkfasen. Det finns också en funktion för fördröjd start vilket möjliggör körningar även utanför normal arbetstid.

Snabbare Allt du behöver, så snabbt som du behöver det.

Tethys H10 kapar tiderna för tvättning och desinfektion drastiskt, jämfört med traditionella processer. Genom att integrera alla faserna i ett enda system och optimera dessa mot varandra minskar inte bara den arbetstid som behövs för att hantera lasten, det snabbar också på hela processen.

En komplett cykel på bara 35 minuter

Med Tethys H10 tar det endast 35 minuter för att utföra en komplett cykel bestående av faser för förtvätt, ultraljudstvätt, sköljning, termisk desinfektion samt torkning med forcerad luft. Tethys H10:s revolutionerade patenterade tekniska design reducerar cykeltiderna till tidigare ouppnåeliga nivåer.

Anslutbarhet i framkant

Tethys H10 kan automatiskt exportera data via nätverk till en PC, detta innebär att en dator kan vara värd och ta emot data från flera olika system. Dessutom så går det att kontrollera driftstatus på Tethys H10-systemen från datorn.


Klinikrutiner