Dental Material och maskiner kliniken använder no 38

Avjoniserat vatten

Från företaget Dental Poolen

Använder för Autoklav B i kliniken


Klinikrutiner