May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Sweden Recycling

August 12, 2017

Vår klinik har avtal med Sweden Recycling vad det gäller hantering av farligt avfall från tandvården samt provtagningar och amalgamavskilare. 

 

Kort beskrivning av företaget Sweden Recycling följer här:

 

Farligt avfall från tandvården är vår specialitet

Sweden Recycling är experter vad gäller miljöfrågor och avfallshantering inom tandvården. Vi har mer än 30 års erfarenhet av omhändertagande av kvicksilverkontaminerat slam och annat farligt avfall i Sverige.

Denna kunskap vill vi också dela med våra kunder. Därför erbjuder vi utbildning och rådgivning i miljölagar och miljörutiner, för att du ska kunna bedriva din verksamhet på ett lagligt sätt.

Som certifierad specialist har vi förstås full kontroll genom hela processen. Vi vet exakt hur ditt avfall hanteras från det att det lämnar din klinik till det att slutomhändertagande eller eventuell återvinning är avslutad. Det kan våra kunder lita på.

Sweden Recycling vill bidra till minskade miljöföroreningar i Sverige genom att utveckla och sälja tjänster och produkter som möjliggör ett säkert och effektiv omhändertagande av farligt avfall från tandvårdskliniker. Vi erbjuder helhetslösningar för tandvården - från amalgamavskiljning, kompletta sugsystem och desinfektion till miljöservice, provtagningar och saneringar.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se