Massoud Tandklinik AB

Leg tandläkare Massoud Bakhtiarnia från företaget Massoud tandklinik AB som har hyrt ett behandlinrum från Beväring

Tandvård AB sedan 20170301 , arbetar som självständig tandläkare med eget ansvar vad det gäller patientjournal och remisser och patientansvar och bokföring och ställa diagnoser och behandlingsmetoder och har egen patientförsäkring , ansvarsförsäkring, patientgarantiförsäkring och olycksfallsförsäkring. Han har sitt eget mottagningsnummer och har sitt ansvar för sina patienter.


Klinikrutiner