May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Massoud Tandklinik AB

May 22, 2017

Leg tandläkare Massoud Bakhtiarnia från företaget Massoud tandklinik AB   som har  hyrt ett behandlinrum från Beväring

Tandvård AB sedan 20170301 ,  arbetar som självständig tandläkare med eget ansvar vad det gäller patientjournal och remisser och patientansvar och bokföring och ställa diagnoser och behandlingsmetoder och har egen  patientförsäkring , ansvarsförsäkring,  patientgarantiförsäkring och olycksfallsförsäkring.  Han har sitt eget mottagningsnummer och har sitt ansvar för sina patienter.  

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se