May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

9. Amalgamavskiljarerutiner

Rutiner för Amalgamavskiljare

Amalgam hanteras som miljöfarligt avfall. I vår klinik använder vi 2 amalgamavskiljare: en som sitter i sugmotorn och en i desinfektionrum. Allt Amalgam som sugs från patientens mun går direkt till amalgamavskiljare som sitter i sugmotorn. Allt annat bl a slangar och instrument rengörs dagligen via amalgamavskiljaren som sitter i desinfektionrum. Vi har avtal med företag som gör servicen för våra amalgamavskiljare. Samma företag tar hand om bakterieprov i våra behandlingstolar.

 Ska samtliga behandlingsplatser vara anslutna till AA?

Det ska de vara, att avskiljare ska vara installerade är ett krav sedan 1995.
Våra behandlingsrum är anslutna till amalgamavskiljare som sitter i sugmotorn. Det finns en annan amalgamavskiljare som sitter i desinfektionrum.


 Hur kontrolleras och säkerställs att avskiljaren inte utsätts för större flöden än den är dimensionerad för?

Genom flödesbegränsare installerad vid vask.

Hur ofta ska avskiljaren desinficeras?

 Ska göras dagligen vid stol och vask.

Hur ofta töms avskiljaren?

 Bör bytas en gång per år. I anslutningen till sugmotorn så finns det indikatorn som visar när det är dags att tömma amalgamavskiljare.

 Hur ofta görs funktionskontroll av avskiljaren?

Avskiljaren bör få service en gång om året, om den inte byts ut helt och hållet. Veckovisa kontroller för eventuellt läckage vid vask.


Var och på vilket sätt rengörs slangar och instrument?

Slangar och instrument ska rengöras dagligen via amalgamavskiljare.


Hur ofta rengörs grovsil/guldfälla?

 Bör rengöras dagligen


 Hur ofta byts partikelfällor?

Bör bytas en gång om året.


Hur ofta byts sugslangar?

 Bör bytas vart tredje år.


 Hur omhändertas sugslangarna?

 Ska hanteras som farligt avfall

Ska utgående avloppsrör vara märkta med varningstext?

Alla avloppsrör ska märkas, även på patienttoaletten, i källaren och så vidare. Fastighetsägaren ska vara informerad om att rören ska hanteras som farligt avfall.


12. Hur ofta töms vattenlåset?

 Bör tömmas en gång om året. Slammet ska tas om hand som farligt avfall

Beväring Tandvård AB i samarbete med
Massod Tandklinik AB

Uppdaterades 2017-04-30


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se