6. Akuttidsrutiner

Farshid Azar och Massoud Bakhtiarnia informerar:

Rutin för akut situation

AKUT SITUATION Symptom: Anafylax/Chock:Klåda, rodnad och svullnad av läppar, ansikte/hals/svalg, obehagskänsla, tryck över bröstet, kallsvettningStridor (pip i luftrören)Andnöd eller astmasymptom-

Ge Betapred 0,5mg vattenlöslig (10st för vuxna och 6tab för barn under 6år)- Larma 112!- Lämna ej ensam! Ligg ner ben högt Om andningspåverkan ge adrenalinpenna (Emerade) 500 mikrogram >12 år 300 mikrogram 6 till 12 år 150 mikrogram för >6 år MedvetslöspersonHar puls andning?JA: lägg i stabilt sidoläge, Larma 112!Nej: HLR! och Larma 112!Stopp i luftstrupe pga främmande kropp- Heimlichmanöver på vuxna- Barn läggs över knä och bankas i ryggenDiabetiker:orolig, sluddrigt tal, nedsatt medventenhetsgradGe druvsocker i vätska alt. sockerinehållande läsk eller outspädd saftLarma 112!

Dessa rutiner är antagna 2016-09-29 och genomgångna med samtliga anställda.

Uppdaterade 2017-04-28 av Bevärings Tandvård AB OCH MASSOUD TANDKLINIK AB


Klinikrutiner