3. Sekretessrutiner

Beväring Tandvård AB

Och Massoud s Tandklinik AB informerar:

Tystnadsplikt och sekretess

All personal i vår klinik har tystnadsplikt och omfattas av sekretesslagen.

Detta innebär att ingen information om dig yppas till obehöriga personer. Sekretessen gäller även efter det att man har slutat arbeta inom hälso- och sjukvården, det vill säga livet ut.

Sekretessen gäller exempelvis uppgifter om vem som är patient, patientens sjukdom och behandlingen, adressuppgifter, uppgifter om familjeförhållanden och andra sociala förhållanden, arbetsoförmåga, arbetsgivare med mera.

Dessa uppgifter finns ofta i patientjournaler eller i anteckningar förda på annat sätt, men sekretessen gäller också sådant som patienterna eller deras närstående själva talat om för vårdpersonalen.

Om du inte vill att några andra än dem du själv önskar ska känna tilll din vistelse under behandling i vår klinik du begära sekretess. Tala med personalen om detta.

Inom hälso- och sjukvården gäller lagen för alla anställda, oavsett befattning och arbetsuppgifter. Sekretessen gäller också studerande och praktikanter.

Det är samma regler för sekretess och integritet som gäller för "asylsökande" och "personer utan tillstånd" som för personer boende i Sverige. Tystnadsplikt gäller även gentemot polisen och kan endast brytas vid misstanke om att en individ begått brott med minimipåföljd ett års fängelse.

Om polisen frågar om en namngiven person befinner sig på kliniken/mottagningen är vårdpersonal enligt lag skyldig att svara på detta. Vid förfrågan via telefon ska motringning ske via den uppringandes växelnummer.

Vårdpersonal får inte svara på om man känner till en viss person eller om personen varit på kliniken/mottagningen eller har en bokat tid längre fram.

Beväring Tandvård AB

Farshid A Azar

I samarbete med:

Massoud s Tandklinik AB

Massoud Bakhtiarnia


Klinikrutiner