May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

3. Sekretessrutiner

Beväring Tandvård AB 

Och Massoud s Tandklinik AB  informerar:

 

Tystnadsplikt och sekretess

 

All personal i vår klinik  har tystnadsplikt och omfattas av sekretesslagen. 

Detta innebär att ingen information om dig yppas till obehöriga personer. Sekretessen gäller även efter det att man har slutat arbeta inom hälso- och sjukvården, det vill säga livet ut.

 

Sekretessen gäller exempelvis uppgifter om vem som är patient, patientens sjukdom och behandlingen, adressuppgifter, uppgifter om familjeförhållanden och andra sociala förhållanden, arbetsoförmåga, arbetsgivare med mera. 

Dessa uppgifter finns ofta i patientjournaler eller i anteckningar förda på annat sätt, men sekretessen gäller också sådant som patienterna eller deras närstående själva talat om för vårdpersonalen.

 

Om du inte vill att några andra än dem du själv önskar ska känna tilll din vistelse under behandling i vår klinik du begära sekretess. Tala med personalen om detta.

 

Inom hälso- och sjukvården gäller lagen för alla anställda, oavsett befattning och arbetsuppgifter. Sekretessen gäller också studerande och praktikanter.

 

Det är samma regler för sekretess och integritet som gäller för "asylsökande" och "personer utan tillstånd" som för personer boende i Sverige. Tystnadsplikt gäller även gentemot polisen och kan endast brytas vid misstanke om att en individ begått brott med minimipåföljd ett års fängelse.

 

Om polisen frågar om en namngiven person befinner sig på kliniken/mottagningen är vårdpersonal enligt lag skyldig att svara på detta. Vid förfrågan via telefon ska motringning ske via den uppringandes växelnummer.

 

Vårdpersonal får inte svara på om man känner till en viss person eller om personen varit på kliniken/mottagningen eller har en bokat tid längre fram.

 

 

 

Beväring Tandvård AB 

Farshid A Azar

 

I samarbete med:

 

Massoud s Tandklinik AB

Massoud Bakhtiarnia 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se