27. Rutinerna för omhändertagande av HIV patienter och Hepatitis B patienterKlinikrutiner