18. Rutinerna för OPG

OPG

I förhållande till samtliga röntgenundersökningar utförs det många tandröntgenundersökningar, men undersökningarna begränsar sig till ett litet område och förorsakar en förhållandevis liten strålningsdos för patienten. Röntgenbilder tas alltid i enlighet med tandläkarens prövning och beslut om åtgärden är berättigad, och de utförs inte rutinmässigt utan patientspecifik behovsprövning. På vår praktik har vi möjlighet att ta en så kallad panoramaröntgen. Panoramabilden ger en bra översikt av hela käken och används bland annat för terapiplanering inför kron- och brobehandlingar och tandborttagningar och vid planering av en implantatbehandlingar samt kontroll av visdomständer. OPG är bra hjälpmedel för att bestämma vilka andra intra orala röntgenundersökningar man skall göra.

I en panoramatomografiröntgenapparat cirkulerar strålningskällan, dvs. röntgenröret och bilddetektorn i motsatt riktning i en halvcirkel runt patientens huvud, så att man kan avbilda hela tandområdet på samma bild. För att bildtagningen ska lyckas är det viktigt att patienten placeras på rätt sätt med hjälp av de ljusmarkörer som finns i apparaten. Stråldosen vid panoramaröntgen är cirka 0,02 millisievert (mSv), vilket motsvarar ungefär den bakgrundsstrålningen i miljön man exponeras för under två dygn.


Klinikrutiner