19. Rutinerna för digital sensorer

Digitaltandröntgen Digitala sensorer I vår klinik använder vi digitala sensorer istället för gamla röntgenbilder. Sensorn heter Gendex och köpt från företaget Kavo i Sverige. Tandröntgen kompletterar den övriga undersökningen hos tandläkaren. Med hjälp av en röntgenundersökning kan tandläkaren se till exempel tandrötter och käkben och kontrollera om du har hål under fyllningar och mellan tänderna. När och varför används tandröntgen?Förberedelser inför tandröntgenSå går tandröntgen tillRisker och skydd vid tandröntgenProvsvar och resultat De flesta tandläkare använder digital tandröntgen. Fördelarna med den jämfört med röntgen på film är bland annat att stråldosen blir betydligt mindre och att röntgenbilderna visas direkt på en bildskärm. Hur bra röntgenstrålarna tränger igenom kroppen beror på hur tät vävnaden är. Skelett och tandvävnad har hög täthet och syns därför bäst på röntgenbilderna. Ett skadat område, som till exempel ett kariesangrepp, är mindre tätt. På bilden syns skadan då som ett mörkare område. När och varför används tandröntgen? Tandröntgen används vid följande tillfällen: För att kontrollera om du har hål, så kallad karies, under fyllningar och mellan tänderna. På röntgenbilderna syns också hur djupa kariesangreppen är.När diagnosen är osäker. Om du har tandvärk kan det ha flera orsaker. Med hjälp av röntgen kan tandläkaren ställa rätt diagnos och ge rätt behandling.Före ett ingrepp. Ska du få en tand utdragen är det viktigt att tandläkaren vet hur roten ser ut.Som en uppföljning av tidigare behandling. På röntgenbilderna kan tandläkaren se om läkningen går som den ska.Före en operation. Det är till exempel viktigt att tandläkaren kan undersöka käkbenets utseende innan hen sätter in tandimplantat, det vill säga en titanskruv som skruvas fast i käken.För att kunna planera en tandreglering, det vill säga tandställningar av olika slag. Då behövs röntgenbilder av tandanlag och skallens ben.Under behandling och även efteråt. Tandläkaren brukar till exempel kontrollera om en rotfyllning har blivit tät. Förberedelser inför tandröntgen Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför en röntgenundersökning av tänder och mun. Så går tandröntgen till När dina tänder ska undersökas med röntgen får du en halskrage eller en skärm att hålla under hakan som skydd mot röntgenstrålningen. Det är ett enkelt och effektivt skydd både för vuxna och barn. Vid digital tandröntgen placeras en sensor i din mun. Sensorn är kopplad till en dator och reagerar på strålarna från röntgenapparaten. Röntgenapparaten riktas mot den del av din mun som ska undersökas. Röntgenstrålarna går igenom kroppen och träffar sensorn på andra sidan. Röntgenbilderna visas genast på en bildskärm. Du kan också bli undersökt genom att bilder tas på röntgenfilm i en hållare som placeras i munnen. Den måste sedan framkallas innan det går att titta på bilderna. Det känns inte när du får en tand röntgad. Sensorn eller filmhållaren kan skava när den placeras i munnen. En del patienter kan besväras av kväljningar. Att röntga tänderna tar olika lång tid beroende på hur många bilder som behöver tas, men som regel är undersökningen avklarad på några få minuter. Risker och skydd vid tandröntgen De flesta tandläkare digital tandröntgen, som ger en betydligt lägre stråldos än tandröntgen med film. Även med film är stråldosen mycket låg, men all elektromagnetisk strålning påverkar kroppen. Därför ska röntgenbilder bara tas i medicinskt syfte. Du kan alltid fråga din tandläkare varför röntgenbilden behöver tas. Det finns ingen anledning att avstå från tandröntgen om du är gravid eftersom skyddet är bra och stråldosen låg. Tandläkaren och tandsköterskan skyddar sig genom att gå ut ur rummet när bilden tas eftersom de annars skulle utsättas för strålning flera gånger varje dag. Provsvar och resultat När digital tandröntgen används visas bilderna direkt på en bildskärm och din tandläkare kan berätta vad röntgenbilderna visar och om du behöver någon behandling.


Klinikrutiner