May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

18. Rutinerna för OPG

OPG

I förhållande till samtliga röntgenundersökningar utförs det många tandröntgenundersökningar, men undersökningarna begränsar sig till ett litet område och förorsakar en förhållandevis liten strålningsdos för patienten. Röntgenbilder tas alltid i enlighet med tandläkarens prövning och beslut om åtgärden är berättigad, och de utförs inte rutinmässigt utan patientspecifik behovsprövning.
På vår praktik har vi möjlighet att ta en så kallad panoramaröntgen. Panoramabilden ger en bra översikt av hela käken och används bland annat för  terapiplanering inför kron- och brobehandlingar  och tandborttagningar  och vid planering av en implantatbehandlingar samt kontroll av visdomständer. OPG är bra hjälpmedel för att bestämma vilka andra intra orala röntgenundersökningar  man skall göra.

I en panoramatomografiröntgenapparat cirkulerar strålningskällan, dvs. röntgenröret och bilddetektorn i motsatt riktning i en halvcirkel runt patientens huvud, så att man kan avbilda hela tandområdet på samma bild. För att bildtagningen ska lyckas är det viktigt att patienten placeras på rätt sätt med hjälp av de ljusmarkörer som finns i apparaten. Stråldosen vid panoramaröntgen är cirka 0,02 millisievert (mSv), vilket motsvarar ungefär den bakgrundsstrålningen i miljön man exponeras för under två dygn.
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se