16. Rutinerna för personalutbildning

I vår klinik går personalutbildningen så här : 1- Titta på video i Youtube som handlar om tandvård . Videofilmer finner vår personal i klinikens Facebook sidan . Personalen tittar på videofilmer och lär sig oerhört mycket och ställer sina frågor till klinikchefen. Videofilmer delas ut en gång i veckan. 2- Läsa och rekommendera tandläkartidningen. Det finns gott om bra artiklar . Man lär sig mycket. 3- Vetenskapliga artiklar som handlar om tandvården som finns i internet. 4- Morgonmöten och månadsmöten där man diskuterar olika ämnen inom tandvården. 5- Kurser och utbildningar som olika företag ordnar såsom företag som säljer en ny produkt inom tandvården t ex nytt digital avtryck eller ny rotfyllningsmaterial kommer till kliniken och visar personalen produkten.


Klinikrutiner