14. Rutiner för remiss och remissvar

Remisshantering När remiss sänts till annan tandläkare skall vi få uppgift om ungefärlig väntetid. Vi kontrollerar remissgången en gång i kvartalet.

Remisser sparas både som pappershandlingar i separat pärm och även som en daganteckning i patientjournalen.


Klinikrutiner
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square