May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

14. Rutiner för remiss och remissvar

Remisshantering
När remiss sänts till annan tandläkare skall vi få uppgift om ungefärlig väntetid.
Vi kontrollerar remissgången en gång i kvartalet.

Remisser sparas både som pappershandlingar i separat pärm och även som en daganteckning i patientjournalen.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se