11. Rutinerna för läkemedel

Läkemedelshantering

Tandvårdens läkemedel 2010 Vår rutin i kliniken är det att vi använder oss av 16:e reviderade upplagan av rekommendationsboken ”Tandvårdens läkemedel”, en rekommendationsbok avseende läkemedel inom tandvården framtagen av tandläkare m fl, vilka representerar de olika läkemedelskommittéerna i Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland, samt personer från Klinisk Farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. I de flesta landsting som deltagit i revideringen distribueras boken kostnadsfritt till alla tandläkare och tandhygienister (privat och offentligt anställda) som är verksamma inom området. Denna bok har till syfte att fungera som stöd och hjälp i behandlingssituationer. Det som skrivs är inte heltäckande inom alla områden utan önskar man djupare information får man gå vidare till andra källor. Vi ger i boken förslag på ytterligare informationskanaler. Läkemedelskommittéernas uppgift är bl.a. att utarbeta råd och rekommen- dationer för läkemedelsanvändning. Läkemedelssortimentet kan därmed reduceras, vilket leder till bättre överskådlighet i klinikernas läke- medelsförråd, större säkerhet vid hanteringen, mindre läkemedelsbyten för patienterna och på sikt bättre ekonomi för sjukvårdshuvudmannen. Dessutom skapas förutsättningar för att all tandvårdspersonal blir väl förtrogen med olika preparats egenskaper. Beväring Tandvård AB i samarbete med Massod,s Tandklinik AB Uppdaterades 2017-04-30

Läkemedel förvaras i låst skåp och låst kylskåp. Varje år görs läkemedelsrevision för att sortera bort eventuellt utgångna läkemedel. Vi använder endast godkända bedövningssprutor som är köpta från godkända företag . Sedan januari 2010 använder vi de säkra kanylsystem som blev lag i maj 2013.


Klinikrutiner