May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

11. Rutinerna för läkemedel

Läkemedelshantering

 

Tandvårdens läkemedel 2010

Vår rutin i kliniken är det att vi använder  oss  av  16:e reviderade upplagan av  rekommendationsboken  ”Tandvårdens läkemedel”, en rekommendationsbok avseende läkemedel inom tandvården framtagen av tandläkare m fl, vilka representerar de olika läkemedelskommittéerna i Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten,
Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland,
Örebro och Östergötland, samt personer från Klinisk Farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
I de flesta landsting som deltagit i revideringen distribueras boken
kostnadsfritt till alla tandläkare och tandhygienister (privat och offentligt
anställda) som är verksamma inom området.
Denna bok har till syfte att fungera som stöd och hjälp i
behandlingssituationer. Det som skrivs är inte heltäckande inom alla
områden utan önskar man djupare information får man gå vidare till andra
källor. Vi ger i boken förslag på ytterligare informationskanaler.
Läkemedelskommittéernas uppgift är bl.a. att utarbeta råd och rekommen-
dationer för läkemedelsanvändning. Läkemedelssortimentet kan därmed
reduceras, vilket leder till bättre överskådlighet i klinikernas läke-
medelsförråd, större säkerhet vid hanteringen, mindre läkemedelsbyten för
patienterna och på sikt bättre ekonomi för sjukvårdshuvudmannen.
Dessutom skapas förutsättningar för att all tandvårdspersonal blir väl
förtrogen med olika preparats egenskaper.


Beväring Tandvård AB i samarbete med
Massod,s  Tandklinik AB

Uppdaterades 2017-04-30


Läkemedel  förvaras i låst skåp och låst kylskåp.
Varje år görs läkemedelsrevision för att sortera bort eventuellt utgångna läkemedel.
Vi använder endast godkända bedövningssprutor som är köpta från godkända företag . Sedan januari 2010 använder vi de säkra kanylsystem som blev lag i maj 2013.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se