Rutiner för tandsten : definitioner och behandling

 

Tandsten 

Tandsten är mycket vanligt och bildas när bakteriebeläggningar som fastnat på tänderna kommer i kontakt med saliven. Det är framför allt viktigt att ta bort den typ av tandsten som kan leda till tandlossning och det finns flera olika sätt att göra det på.

 

Vad är tandsten?

Det finns två typer av tandsten. En typ bildas ovanför tandköttskanten på insidan av framtänderna i underkäken och på utsidan av de stora kindtänderna i överkäken. Den andra typen av tandsten bildas under tandköttskanten i inflammerade tandköttsfickor och kan bidra till att du får tandlossning, så kallad parodontit.

 

Symtom

Den första typen av tandsten som bildas ovanför tandköttskanten är först grynig och porös och har vanligen en vit, kritaktig färg. När den sedan hårdnar kan den få en mörkare färg på grund av till exempel rökning, kaffe, te och vin.

Du kan oftast själv upptäcka tandstenen som hunnit få en gul- eller mörkbrun färg, eftersom den sitter synligt på tändernas yta. Många märker därför själva när det börjar bli mycket tandsten, speciellt om den sitter mitt på underkäkens insida. Då kan du ofta känna tandstenens skrovliga yta med tungspetsen och ibland se att tänderna blivit missfärgade.

Tandsten ovanför tandköttskanten är skadlig främst på grund av att du får svårare att hålla rent nära tandköttskanten, vilket leder till en ökad risk för tandköttsinflammation. Du får ofta inflammation under tandsten som finns närmast tandköttet. 

Blödning kan vara symtom på tandsten under tandköttskanten

Den andra typen av tandsten som bildas under tandköttskanten syns inte, men när tandköttet blir inflammerat på grund av bakterier i tandstenen kan du få små blödningar, till exempel när du borstar tänderna. Du kan ibland också känna smak av var från de inflammerade tandköttsfickorna när tandstenen funnits länge. Både blödningar och varsmak är symtom som kan tyda på att du har tandlossning.

Det är vanligt vid tandlossning att tanden känns rörlig och att det går att vicka på den. Ett annat symtom på tandlossning som orsakas av tandsten under tandköttskanten är så kallad tandvandring, vilket innebär att tänderna flyttar sig långsamt från sin ursprungliga plats under loppet av flera år.

Tandvårdspersonal kan ställa säker diagnos

För att få veta om du har tandsten under tandköttskanten och riskerar att få tandlossning måste du bli undersökt av en tandläkare eller tandhygienist. De kan se om du har tandsten och inflammation i tandköttsfickor med hjälp av röntgenbilder och ett instrument som används för att mäta tandköttsfickornas djup.

När ska jag söka vård?

Om du märker att tandköttet blöder, är svullet eller att det börjar bli mycket tandsten på tänderna bör du ta kontakt med en tandläkare eller tandhygienist

 

Behandling

Tandsten ovanför tandköttskanten ligger synligt på tandens yta och kan ofta tas bort utan bedövning. Det kan ila i tänderna och kännas lite obehaglig men brukar inte göra ont. Borttagning av tandsten under tandköttskanten känns mer och bedövning kan behövas, speciellt om du har djupa tandköttsfickor.

Båda typerna av tandsten brukar sitta fast ganska hårt, men kan ofta tas bort med hjälp av ett ultraljudsinstrument. Instrumentet har en rundad metallspets som vibrerar fjäderlätt mot tandstenens yta, som då vibreras loss.

Olika instrument kan användas

Ett annat sätt att ta bort tandsten är att använda olika instrument för att skrapa bort bakteriebeläggningar och tandsten. Metoden används också som ett komplement till ultraljudsinstrumentet.

En relativt ny metod är att använda en så kallad kirurgisk laser. Den har en spets som kan luckra upp tandstenen så att det vanliga tillvägagångssättet med ultraljud eller handinstrument blir lättare.

Polering avslutar behandlingen

Behandlingen avslutas med att alla tandytor poleras med så kallad putspasta. Därigenom får du så släta och lättrengörliga ytor som möjligt, samtidigt som risken för nya bakteriebeläggningar på tänderna minskar.

Tandläkaren eller tandhygienisten brukar också berätta om hur du bäst sköter din munhygien på ett effektivt sätt, så att du kan komma åt de ställen där tandstenen brukar bildas.

Efter behandlingen kan du känna dig lite öm i tandköttskanten under något dygn. Men besvären försvinner snabbt och tandköttet är i regel helt friskt efter en vecka.

 

Vad är tandsten?

Tandsten bildas av mjuka bakteriebeläggningar, så kallat plack, som fastnar vid tänderna och så småningom hårdnar efter kontakt med saliven. Bakteriebeläggningar bildas ständigt på tänderna och måste tas bort varje dag för att tänder och tandkött ska vara friska.

Bästa sättet att undvika tandsten är att ta bort den mjuka bakteriebeläggningen genom regelbunden tandborstning och rengöring mellan tänderna med tandtråd, tandstickor eller mellanrumsborstar. Du bör även undersökas av tandläkare eller tandhygienist med jämna mellanrum för att ta bort eventuell tandsten som hunnit samlas. Det är viktigt att ta bort tandsten, eftersom den annars kan bidra till att du får inflammationer i tandköttet, något som i värsta fall kan leda till sjukdomen tandlossning.

Vanligt hos många

De flesta har tandsten på åtminstone någon tand trots att de rengör tänderna regelbundet med tandborste och tandtråd. Hur mycket tandsten som bildas varierar från person till person, och det kan också förändras under olika perioder i livet. Tandsten utgör sällan något problem hos barn, men om de får tandsten brukar den sitta på insidan av framtänderna i underkäken.

Det tar olika lång tid att få tandsten

Hos vissa personer fälls kalciumsalter snabbt ut från saliven och tandsten ovanför tandköttskanten bildas redan efter någon vecka, medan andra knappt utvecklar någon tandsten alls. Om du röker får du ofta mer tandsten.

Under de första två till tre veckorna går det ofta att borsta bort bakteriebeläggningen. Men om tandstenen hunnit hårdna måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist för att ta bort den.

Saliven kan påverka

Du kan få problem med tandsten även om du är mån om att sköta dina tänder. Det kan bero på att salivens sammansättning påverkar bildandet av tandsten, speciellt förekomsten av så kallade mineralsalter och kalcium- och fosfatjoner i saliven.

Tandsten ovanför tandköttskanten bildas nära de stora spottkörtlarna

Det är vanligt att få tandsten ovanför tandköttskanten på insidan av framtänderna i underkäken och på utsidan av de stora kindtänderna i överkäken, där spottkörtlar bildar saliv.

Tandsten under tandköttskanten bildas i inflammerade tandköttsfickor

Om du låter bakteriebeläggningar  växa ostört vid tandköttskanten i några veckor blir tandköttet inflammerat, du får så kallad gingivit. Du kan märka det genom att tandköttet blir rodnat, svullnat och blöder lätt. Tandsten fortsätter att bildas på de ställen där inflammationen finns. Inflammationer och tandsten finns främst i tandköttet mellan tänderna, där du har svårt att komma åt när du borstar.

 

Inflammationer leder till tandlossning

I den porösa ytan på tandsten under tandköttskanten samlas stora mängder bakterier som orsakar inflammationer som kan ge tandlossning.

Inflammationer luckrar upp tandköttet och bryter ner tandens stödjevävnader, och gör tandköttsfickorna ännu djupare. Det är alltså inte tandstenen i sig som leder till att du får tandlossning, utan den inflammation som uppstår i tandköttet och käkbenet på grund av bakterier.

Tandlossning utvecklas ofta långsamt och utan symtom, trots att du haft inflammation i tandköttet under flera år. Det vanligtvis först i medelåldern som du märker att tänderna börjar flytta sig eller sitta löst, men det kan hända även tidigare.

En ytlig inflammation i tandköttet läker ut inom en till två veckor om du gör rent samtliga tandytor vid tandköttskanten en gång om dagen. Men om du fått fördjupade tandköttsfickor måste du behandlas av tandvårdspersonal.

 

Beväring Tandvård AB

Massouds tandklinik AB

 

Signerade av tandläkarna 

Farshid A Azar 

Och 

Massoud Bakhtiarnia 

2017-04-08

Göteborg