Follow Us

September 3, 2017

Rutinen skrevs 20170903 och gäller i ett år 

Rapportering och hantering av avvikelser

Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att upptäcka och förebygga vårdskador och kvalitetsbrister. Om en verksamhet inte når upp till krav oc...

September 2, 2017

Rutinen skrevs sep 2 2017 och gäller för en månad om ingen uppdatering sker

Rutiner för utlämning av daganteckningarna för varje besök

Vi i Beväring Tandvård AB har bestämt att lämna ut daganteckningarna för varje patientbesök till patienterna.

Vi ska göra detta i en begr...

September 2, 2017

Vad är tori mandibularis?

En torus är en benig utväxt i munnen. Det finns två typer av tori: mandibular tori och palatal Tori. 
Som en allmän regel, är en torus inte ett stort problem, och några medicinska åtgärder måste vidtas när ett diagnostiseras, om det inte stör p...

September 2, 2017

Tandkrona

Tandkronor har en sak gemensamt när man utför denna behandling och det är att tanden är skadad pga hål i tanden(karies) eller att den har gått sönder(fraktur). Tandläkaren måste slipa (preparera) tänderna med borr för att tandkronan ska få plats senare. Prepar...

September 2, 2017

Ordlista inom tandvård

A
Abonnemangstandvård
Heter Frisktandvård hos Folktandvården. Regelbunden tandvård till fast pris under tre år. Du får regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård. Du får ett eget friskvårdsprogram med råd om hur du kan förbättra din munh...

September 2, 2017

Fluor.se – Information om fluor, behandling och råd

Är fluor farligt?
Fluor-användandet har länge diskuteras. Fluor finns bland annat tillsatt i vårt dricksvatten och i tandkrämer och munsköljer. Detta för att minska karies. Motståndare till fluor anser dock att fluor ä...

August 26, 2017

Rutinen gäller för ett år från 20170827 

I vår klinik vidarekopplas klinikens telefon efter stängningstiden  till mobilen av vårdgivaren. 

Måndag till fredag  är kliniken öppet från klockan 8.30 till klockan 19.00 beroende på sista patienten  och eftersom klinikchef...

August 25, 2017

I vår klinik granskar vi gamla journaler för att uppnå följande mål:

1- Förbättra spårbarhet genom att skriva mer om vilka dentala  produkter vi har använt.

Det räcker inte bara skriva att vi har använt för exempel: 1 bedövningsruta , utan vi ska även skriva för exempel...

August 25, 2017

Ordet kvalitet kommer från det latinska ordet qualitas som betyder "av vad" eller "hurudant".

Kvalitet I

"Förmågan hos en uppsättning inneboende egenskaper hos en produkt, ett system eller en process att uppfylla krav från kunder och andra intressenter".

Kvalitet II

"Kvali...

August 25, 2017

Uppföljning  genom  egenkontroll

Rutiner för uppföljnong genom egenkontroll

SOSFS  2011:9,  5  kap

Tandläkare på vår klinik genomför  regelbundet  kvalitetssäkring  genom

1-  journalgranskning  : 10 journaler varje månad granskas och brister notera...

August 25, 2017

Rutiner för kontroll av material som vi använder i munnen på patienter. 

Spårbarhet ökar patientsäkerheten

   

1- Innehållet i tandtekniska arbeten och debtala material ska vara spårbart för att öka patientsäkerheten. 

I vår klinik använder vi tandtekniska  labor...

August 24, 2017

Ni skall parkera era bilar i parkeringsområden utanför  arbetsplatsen  och vi i kliniken kan inte vägleda var Ni skall parkera bilarna. 

Det får ni fråga bostadsbolaget Poseidon 

Rutiner för mottagna brev

Det är viktigt att Ni som tandvårdspersonalen i Beväring Tandvård AB skiljer mellan privata brev och allmänna dentalrelaterad brev.

Rekommendationer är det att Ni ber era privata brev kommer till era hemadress. 

Brev som kommer till kliniken gäll...

Rutiner för besökande till alla tandvårdspersonalen 

1- Kommer besökande som patient för tandläkarbehandling då bokar de tid som vanliga patienter. 

2- Besökande , släkt , revisorerna,  ombud,  advokater och övriga besökande skall inte ha möjlighet använda  datorer eller...

August 23, 2017

Det finns 4 datorer i vår klinik som är kopplat till varandra via intern nätverk. 

Dator 1 i behandlingsrumm 1

Dator 2 i behandlingsrum 2

Dator 3 i receptionen 

Dator 4 i OPG rummet. 

Alla datorerna är CE märkta och köpta av Elgiganten i Göteborg.

1-Datorerna stängs av efter...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se